Fotogrametria terrestre

Capturem fotografies amb mitjans terrestres - trípode o perxa - de la zona d'interès per posteriorment representar la realitat existent de múltples formes: Ortofotos, CAD 2D o 3D, model digital del terreny, model digital d'elevacions, malla 3D texturitzada, etc.

-

-

-

-

-
 
-