Fotogrametria aèria


Capturem fotografies amb mitjans aeris - avió, helicòpter o dron - de la zona d'interès per posteriorment representar la realitat existent de múltiples formes: Ortofotos, CAD 2D o 3D, model digital del terreny, model digital d'elevacions, malla 3D texturitzada, etc.

-

Fotogrametria

Fotogrametria

Fotogrametria

Fotogrametria
 
Fotogrametria