Aplicacions  i  usos


Processem els escanejos per tal d'obtenir el núvol de punts 3D as-built de l'entorn d'interès. Aquest es pot importar en multitud de software i extreure'n el màxim profit de la informació que conté: AutoCAD, Microstation, Revit, Navisworks, ReCap, Solidworks i Siemens PLM Software entre altres.

Les aplicacions i usos que tenen són els següents:

Núvol de punts 3D

Núvol de punts 3D

Digitalitzem l'As-Built del lloc d'interès. El núvol de punts 3D conté informació mètrica precisa dels elements existents. S'utilitza com a dades de partida per multitud d'aplicacions i usos.

Núvol de punts 3D
 
Digitalitzem l'As-Built del lloc d'interès. El núvol de punts 3D conté informació mètrica precisa dels elements existents. S'utilitza com a dades de partida per multitud d'aplicacions i usos.
Visor del projecte

Visor del projecte

Conté núvols de punts 3D i imatges 360 HDR. Permet visitar remotament el projecte, realitzar amidaments i actualitzar en oficina els canvis efectuats a l'obra.

Visor del projecte
 
Conté núvols de punts 3D i imatges 360 HDR. Permet visitar remotament el projecte, realitzar amidaments i actualitzar en oficina els canvis efectuats a l'obra.
CAD  2D

CAD  2D

Representem els elements d'interès del núvol de punts en CAD 2D

CAD  2D
 
Representem els elements d'interès del núvol de punts en CAD 2D
CAD 3D

CAD 3D

Representem els elements d'interès del núvol de punts en CAD 3D

CAD 3D
 
Representem els elements d'interès del núvol de punts en CAD 3D
Ortofoto

Ortofoto

Fotografia amb escala constant i propietats d'una proyecció ortogonal, es a dir, podem realitzar amidaments sobre la foto.

Ortofoto
 
Fotografia amb escala constant i propietats d'una proyecció ortogonal, es a dir, podem realitzar amidaments sobre la foto.
Malla 3D de superfícies

Malla 3D de superfícies

Representem en forma de malla les geometries dels elements d'interès i la seva textura real. Algunes de les aplicacions que trobem són per exemple els models digitals del terreny o models 3D de figures o edificis d'interès par la conservació de patrimoni.

Malla 3D de superfícies
 
Representem en forma de malla les geometries dels elements d'interès i la seva textura real. Algunes de les aplicacions que trobem són per exemple els models digitals del terreny o models 3D de figures o edificis d'interès par la conservació de patrimoni.
Modelat BIM As-Built

Modelat BIM As-Built

Representem el model BIM As-built del lloc d'interés a partir del núvol de punts de l'escaneig làser.

Modelat BIM As-Built
 
Representem el model BIM As-built del lloc d'interés a partir del núvol de punts de l'escaneig làser.
Model Digital d'Elevacions

Model Digital d'Elevacions

A partir del núvol de punts de l'escaneig làser, obtenim el mapa de pendents. Aquest ens permet identificar quins són els punts més baixos i més alts de la zona de interès. D’entre les seves aplicacions destacaríem la capacitat per analitzar anivellacions de terres

Model Digital d'Elevacions
 
A partir del núvol de punts de l'escaneig làser, obtenim el mapa de pendents. Aquest ens permet identificar quins són els punts més baixos i més alts de la zona de interès. D’entre les seves aplicacions destacaríem la capacitat per analitzar anivellacions de terres
Anàlisi de deformacions

Anàlisi de deformacions

A partir del núvol de punts de l'escaneig, realitzem un anàlisi de deformacions de l'element d'interès. Comparem la geometria teòrica de l'objecte Vs. els amidaments sobre la superfície real i obtenim les diferències de posició que ens indicaran les possibles deformacions de l'element

Anàlisi de deformacions
 
A partir del núvol de punts de l'escaneig, realitzem un anàlisi de deformacions de l'element d'interès. Comparem la geometria teòrica de l'objecte Vs. els amidaments sobre la superfície real i obtenim les diferències de posició que ens indicaran les possibles deformacions de l'element
Càlcul de volums

Càlcul de volums

Calculem el volum de material existent al lloc d'interès a partir del núvol de punts de l'escaneig. Realitzant aquesta tasca periòdicament podem obtenir la diferència d'aplec de materials durant el temps.

Càlcul de volums
 
Calculem el volum de material existent al lloc d'interès a partir del núvol de punts de l'escaneig. Realitzant aquesta tasca periòdicament podem obtenir la diferència d'aplec de materials durant el temps.
Detecció de col·lisions

Detecció de col·lisions

A partir del núvol de punts de l'escaneig podem detectar col·lisions directament entre la realitat existent i un futur escenari. Per exemple, possibles col·lisions entre elements estàtics (noves instal·lacions de HVAC o maquinària) o dinàmics (un vagó de metro en la seva trajectòria al túnel).

Detecció de col·lisions
 
A partir del núvol de punts de l'escaneig podem detectar col·lisions directament entre la realitat existent i un futur escenari. Per exemple, possibles col·lisions entre elements estàtics (noves instal·lacions de HVAC o maquinària) o dinàmics (un vagó de metro en la seva trajectòria al túnel).
Anàlisi de verticalitat

Anàlisi de verticalitat

Comparem la geometria teòrica de l'objecte Vs. els amidaments sobre la superfície real. D'aquesta manera obtenim les diferències de posició que ens indicaran la possible pèrdua de verticalitat.

Anàlisi de verticalitat
 
Comparem la geometria teòrica de l'objecte Vs. els amidaments sobre la superfície real. D'aquesta manera obtenim les diferències de posició que ens indicaran la possible pèrdua de verticalitat.